Rolul lui Hitler în planul instaurării Noii Ordini Mondiale

 

            Acest articol abordează rolul pe care l-a jucat Adolf Hitler în marele Plan al Noii Ordini Mondiale și învățăturile  oculte primite de Hitler de la Meister Dietrech Eckhart. Aceste informații sunt de o importanță crucială în înțelegerea Noii Ordini Mondiale care se urmărește a fi instaurată, deoarece, din toate punctele de vedere, Hitler a reprezentat imaginea perfectă a Anticristului epocii New Age care urma să vină. Cu alte cuvinte, Anticristul anunțat de Biblie va semăna perfect cu Hitler, și va domni în același mod, îndeplinind aceleași scopuri malefice împotriva oamenilor.

            Înainte de a porni mai departe în derularea informațiilor, este indicat să ne reamintim câteva profeții biblice care prevestesc caracteristicile viitorului Anticrist: 1. Daniel 8: 23-25 “Și când sfârșitul va fi aproape (sfârșitul veacurilor)… se va ridica un rege cu chip fioros și care va avea știința celor întunecate. Iar puterea lui va fi mare, dar nu va fi de la el izvorâtă: și el va distruge prin metode oculte, și își va spori influența prin diverse practici, și îi va distruge pe cei drepți și credincioși. Și, de asemenea, prin  domnia sa va face să prospere știința (magiei negre sau vrăjitoriei) sub oblăduirea lui; și se va proslăvi pe sine însuși și fără luptă directă îi va distruge pe mulți…” Aceasta este o descriere a Anticristului care va domni în “veacurile de pe urmă”. Majoritatea celor care citesc acest pasaj nu au nici cea mai mică idee despre faptul că aici se face referire la vrăjitorie.

            “Un rege cu chip fioros” este un mod foarte adecvat de a-l descrie pe Adolf Hitler sau pe oricare vrăjitor. Fără-ndoială, Hitler a practicat magia neagră, iar în cea mai mare parte din demonstrațiile lui oratorice publice a făcut uz de diverse metode active de magie neagră.          

            “Știința lucrurilor întunecate” înseamnă de fapt, în limba în care a fost scris textul inițial, “magie neagră și vrăjitorie”. În următoarea frază se spune c㠓va face să prospere ‘știința’ (meșteșugul) sub propria oblăduire”. Acest cuvânt se referă, din nou, în mod evident la vrăjitorie.

            Pentru a verifica dacă termenul “științ㔠se referă în acest caz la magie sau vrăjitorie este suficient să intrăm într-o librărie occidentală unde se vând cărți din curentul New Age sau satanist și să răsfoim câteva publicații. Magicienii sau sataniștii se referă la practicile lor malefice prin cuvântul “științ㔠(sau “meșteșug”). Astfel, putem concluziona că acest pasaj biblic prevestește clar că Anticristul va fi un adept practicant experimentat în magia neagră.

            2. Daniel 11:37-38 “El nici nu-l va preamări pe Dumnezeul strămoșilor săi, nici nu va avea dorință pentru femei, nici nu se va închina nici unui Zeu: căci se va proslăvi și adula pe sine însuși mai presus de orice…”

            “Anticristul nu-l va iubi pe Dumnezeul strămoșilor săi”. Cu alte cuvinte, el va practica o religie care nu este izvorâtă din Scripturile ebraice, din Vechiul Testament. “Anticristul nu va avea dorință pentru femei”. Învățații și cercetătorii Bibliei cred că acest lucru înseamnă că va fi un pervertit din punct de vedere sexual sau un homosexual, sau ambele.

             3. Apocalipsa 17:10-11 “Sunt și șapte împărați: cinci au căzut, unul este, iar celălalt n-a venit încă, și când va veni, el va rămâne puțină vreme. Și fiara care era, și nu mai este, ea însăși este al optulea, și este din numărul celor șapte și merge la pierzanie”. Cei “șapte împărați” din acest capitol sunt șapte Regi Tenebroși. Un “Rege Tenebros” este un conducător unic din două puncte de vedere: 1) Din punct de vedere politic este un dictator absolut. Acest fapt nu reprezintă nimic nou, căci istoria este plină de asemenea personaje. 2) Din punct de vedere ocult, el va fi un slujitor al Satanei instaurat lider, și care îndeplinește rolul unic de a-și conduce zilnic  poporul în conformitate cu preceptele satanismului. Când aceste două caracteristici sunt  puse la un loc, se obține o listă foarte scurtă de conducători care au domnit în acest mod. Pe vremea când Apostolul Ioan a scris “Apocalipsa”, lumea se afla sub călcâiul celui de-al șaselea Rege Tenebros, Nero al Romei (desemnat în citat prin “unul este”).

           Înainte de Nero, lumea a mai avut cinci regi Tenebroși, a căror serie a început cu Nimrod al Babilonului. Dar, după Nero, nu a mai existat nici o persoană care să îndeplinească acest rol unic de “Rege Tenebros”; nimeni, până la Adolf Hitler! Hitler a fost atât un dictator absolut, cât și un  “preot” satanic pentru întreaga națiune. Oricine are informații dspre doctrina satanistă vă poate confirma că spectacolele publice uriașe ale lui Hitler erau pur și simplu niște ceremonii publice satanice în care Hitler juca rolul de Mare Preot.

            Deci, Hitler a fost cel de-al șaptelea Rege Tenebros din istoria Omenirii și, exact așa cum au prevestit Scripturile sfinte, el a domnit numai 12 ani (“el va rămâne puțină vreme” - așa cum spune citatul biblic). Prin urmare, Anticristul va fi cel de-al optulea “Rege Tenebros” al istoriei și va fi “din numărul celor șapte”, cu alte cuvinte, va fi exact la fel ca ceilalți șapte “Regi Tenebroși” care au domnit înaintea lui. El va fi exact ca Adolf Hitler! În Biblie se mai spune că această domnie a Anticristului, oricât de teribilă ar fi, va fi precedată imediat de o perioadă de “pace și siguranț㔠(cum aparent există astăzi) și de un sfârșit aparent al războiului și suferințelor. Toate popoarele lumii vor fi păcălite cumplit de aceste aparențe.

            Imediat după cel de-al doilea război mondial au început să apară zvonuri și povești despre implicarea lui Hitler în practica ocultă, întunecată și malefică a magiei negre. Dar, pe cât de brusc au apărut aceste informații, pe atât de abrupt au și dispărut. Istoricii și politicienii au părut foarte potrivnici în a recunoaște fățiș această latură satanică a personalității lui Adolf Hitler. Cu toate acestea, este necesar să înțelegem existența acestei laturi, deoarece multe din cele petrecute în timpul celui de-al doilea Război Mondial, nu pot fi înțelese sau explicate în afara contextului practicării vrăjitoriei de către Hitler și oamenii lui de încredere.

            Acest studiu nu s-ar fi putut realiza pornind de la publicațiile apărute în librăriile sau bibliotecile obișnuite. Există librării New Age sau sataniste, unde se găsesc cărți ai căror autori nu se dau înapoi de la a aduce în discuție satanismul lui Hitler. În lucrările “Cenușa lui Hitler - Semințele unui Nou Reich”, de Col. Howard A. Buechner și “Sulița Destinului”, de Trevor Ravenscroft și Samuel Weiser se abordează pe larg problema satanismului lui Hitler. În “Sulița Destinului”, Trevor Ravenscroft arată că procesele de la Nurenberg au avut un eșec total în a identifica adevărata natură a răului care a existat în spatele “fațadei exterioare a Socialismului Național”; într-adevăr, “ritualurile de inițiere și practicile magiei negre constituiau esența dominației naziste”. Peste numai câteva pagini, Ravenscroft afirmă că, între anii 1909-1913, “Hitler a atins nivele “superioare” de conștiință utilizând drogurile și a studiat în profunzime ocultismul medieval și magia ritualică ...”.

            În 1904, când Hitler avea 15 ani, el se afla împreună cu un prieten, August Kubizek. La un moment dat, l-a prins brusc de mâini pe Kubizek și l-a strâns foarte tare. Ochii îi ardeau de parcă ar fi avut febră și a început să vorbească cu o voce puternică, aspră și răgușită. Kubizek a simțit atunci că Adolf era controlat de o entitate ciudată care sălășluia în corpul lui. Și în acel moment el vorbea elocvent despre faptul  că avea să-i fie  dat  un mandat de conducere a Germaniei, pentru a-i reda acestei țări gloria ei de drept.

            Misterul fusese spulberat: Hitler făcuse experimente satanice timp de aproximativ un an, iar acum era posedat de demoni. La această vârstă, Hitler a fost, de asemenea, puternic influențat de alte două personalități: Friedrich Nietzche care îndemna, prin filosofia lui, ca valorile creștine nemțești să fie revizuite și înlocuite cu valorile pesimismului și nihilismului, și Richard Wagner, marele compozitor german, care “îl adora pe Lucifer deghizat cu șiretenie într-un Christos Exclusivist al rasei Arienilor”.

 

            Între 1903-1913, cei care-l cunoșteau pe Hitler au remarcat că el s-a transformat dintr-un vorbitor timid, care părea că se bâlbâie la fiecare cuvânt, într-un orator foarte puternic și charismatic care părea să aibă capacitatea de a-și fermeca auditoriul. Și totuși, vocea pe care o avea nu era a lui și el părea impregnat de o forță stranie în timp ce vorbea . În cartea “Cenușa lui Hitler”, autorii comentează în legătură cu schimbarea stilului oratoric  al lui Hitler: “Mulți oameni cred că prost instruitul Adolf Hitler s-a transformat în oratorul cel mai de succes care a trăit vreodată pe pământ...”      

            Ce schimbare imensă a însemnat pentru viața lui Hitler această posesiune demoniacă! Femeile din Germania îl considerau “politicos, șarmant, stilat și foarte chipeș”. Probabil că ochii lui hipnotici le inspirau multora dintre ele o atracție fatală.

            Se știe în lumea ocultă că demonul care posedă o ființă încearcă să atragă sau să hipnotizeze și alți oameni. Hitler adora întâlnirile față în față, între patru ochi, cu dușmanii săi, deoarece știa că îi putea controla cu ușurință, așa cum a făcut la Munchen cu Primul Ministru britanic Chamberlain! Ochii lui de un albastru pal radiau o putere hipnotică.

            De asemenea, Hitler a fost irezistibil atras de povești din mistica Pan-germanică, de vechi legende nordice, aparținând unui popor legat printr-o frăție de sânge care substituise Crucea Creștină cu Swastika și care participa la ritualuri de magie neagră în care erau implicate perversiuni sexuale. Toate acestea alcătuiau un amestec îmbătător pentru mintea și sufletul tânărului Adolf, dar în același timp îl pregăteau pentru experiența sa ultimă, și anume intrarea în unele societăți satanice. Maestrul unei astfel de societății era în acea vreme Dietrich Eckhart, care a exercitat o profundă influență asupra lui Hitler. În această perioadă Hitler a început să devină fascinat de personalitatea, puterea și misiunea Anticristului. Și tot în această perioadă i s-a schimbat  culoarea ochilor, aceștia căpătând o nuantă de albastru palid care apare de multe ori la oamenii care sunt posedați.

            Eckhart a fost unul dintre cei mai fanatici și experimentați practicanți ai satanismului din Europa. El le spunea în repetate rânduri colegilor săi adepți că a primit un mesaj satanic conform căruia el avea “destinul de a pregăti scena pentru Anticrist, omul care va fi inspirat de Lucifer să cucerească lumea și să ducă la glorie rasa Ariană.”

            Eckhart a condus o serie de ședințe de magie la care au participat atât ocultiști ruși, cât și germani, și în care Alfred Rosenberg a jucat un rol esențial. Rosenberg, considerat el însuși a fi profetul Anticristului și interpretul Protocoalelor Înțelepților Sionului, o invoca cu regularitate pe “Fiara din Apocalipsă - Monstrul Luciferic care preluase controlul asupra corpului și sufletului lui Adolf Hitler”.     

            Între anii 1919-1923, Eckhart nu a precupețit nici un efort pentru a-l instrui temeinic pe Hitler în toate aspectele legate de magia neagră, transformându-l într-unul dintre cei mai de vază adepți ai ocultismului întunecat din istoria omenirii. Astfel, Eckhart l-a selecționat pe Hitler în vederea instruirii acestuia în una dintre cele mai înalte forme de magie neagră, care fusese inventată cu 1000 de ani mai devreme și fusese reactualizată de Alister Crowley. Această formă de magie neagră aducea pervesiunea sexuală până la un grad nemaiîntâlnit în istoria magiei. Ritualurile și ceremoniile specifice acestei magii conțineau practici sexuale perverse și extrem de sadice, sacrificii animale, orgii heterosexuale, biciuiri până la sânge și sodomie, întrucât Crowley “descoperise că cel care se lăsa pradă ritualurilor celor mai sadice  își putea trezi o capacitate vizionară pătrunzătoare cu privire la lucrările inteligențelor malefice și putea dispune de puteri magice fenomenale”.

            Hitler era groaznic torturat în timpul acestor ritualuri. Într-unul dintre aceste ritualuri s-a realizat și “inițierea lui Hitler printr-un ritual magic sadic monstruos” care l-a făcut pe Hitler să devin㠓moale între picioare”, incapabil s㠓dăruiască plăcere vreunei femei”. Acest act monstruos l-a făcut pe Hitler incapabil de vreo altă activitate sexuală normală, dar în schimb l-a umplut cu o ură și cu un venin supranaturale. Acum, pervertirea lui Hitler devenise atât de monstruoasă, încât el era capabil să plănuiască și să ducă la îndeplinire faptele cele mai cumplite pe care le-a cunoscut vreodată omenirea.

            Monstruozitatea lui Hitler era atât de terifiantă încât istoricii și biografii nu au putut sau nu au vrut să vadă și să înțeleagă realitatea. După spusele pline de autoritate ale lui Ravenscroft “, principalii biografi ai lui Hitler nu au fost capabili să sesizeze că perversiunea sexuală a preluat locul central în viața lui . Ei se ocupă de această problemă într-un mod fragmentat în capitole de genul “Era oare Hitler impotent?” sau “Atitudinea lui Hitler față de femei”. Ei nu reușesc nicidecum să înțeleagă că o pervertire sexuală monstruoasă se află în însăși esența existenței lui, constituind sursa puterilor sale mediumice și a clarviziunii și motivația ascunsă în spatele fiecărui act de răzbunare sadică asupra umanității.

            Nu există nici o îndoială că Adolf Hitler a fost la fel de impotent ca și Regele Klingsor, căci și el, la rândul lui, era incapabil de a ajunge la orgasm prin relații sexuale normale. Aici nu este vorba despre castrarea fizică; ci că, mai degrabă, “impotența lui Hitler avea un fundament psihologic profund. Împlinirea sexuală a lui Hitler rezulta doar în extremele sadismului și masochismului, și el cunoștea desfătarea sexuală numai dacă le provoca durere altor oameni sau dacă suferea dureri el însuși. ... Hitler se retrăgea pe ascuns în cartierul rău famat al Vienei, unde se lăsa legat și biciuit de către orice prostituată care era dispusă... De altfel, acesta este și genul de relație dintre Hitler și Eva Braun. Ea îi îndura tirania oricând și oriunde, cu excepția situației când se aflau în dormitor, unde ea devenea stăpâna atotputernică iar el (Hitler) sclavul care se târa în genunchi”.

            Hitler, în 1921, la vârsta de 33 de ani, era complet posedat de spirite malefice și perfect pregătit să preia conducerea Partidului Socialist Național. Nimeni nu ar putea înțelege monstruozitatea acțiunilor ordonate de Hitler și graba lui în desfășurarea celui de-al II-lea război mondial, fără a cunoaște adevărul despre pervertirea satanică în care el s-a complăcut de bunăvoie.

           Deci Hitler se considera a fi chiar Anticristul, la fel crezând și mulți alți ocultiști ai lumii din acel timp. În realitate, Hitler a fost predecesorul imediat al adevăratului Anticrist. Hitler a fost cel de-al șaptelea Rege Tenebros din Apocalipsă;  adevăratul Anticrist va fi al optulea Rege Tenebros și va semăna cu Hitler, în conformitate cu prevestirile profețiilor. Dar, acest al optulea Rege Tenebros va reuși să-și ascundă bine monstruozitatea față de omenire, convingându-i pe oameni că el vine precum un Christos plin de “iubire”, ca un aducător al “păcii și siguranței” unei lumi care are atâta nevoie de ele. După ce va fi convins aproape pe toată lumea  că este divin și demn a fi preaslăvit, el își va arunca masca și va iniția seria evenimentelor groaznice descrise de Apocalipsă. Cu adevărat, profetul Daniel a avut dreptate când a spus c㠓Prin pace (fără luptă) va distruge pe mulți”. (Daniel 8:25). Se pare că suntem foarte aproape de momentul apariției Anticristului.

 

- sfârșit –