Războiul dus de francmasonerie împotriva libertăților

 

Rețelele informaționale ale NSA

 

Pentru a deține controlul absolut asupra oricărei activități umane, NSA utilizează mai multe rețele de informații, inițiate încă din anii ‘50. De altfel, în deceniul anilor ‘60, NSA era prima posesoare a celui mai gigantic computer din lume.

 

Dintre rețelele informaționale ale NSA amintim:

 

- rețeaua Sigint, care realizează un control total asupra oricăror semnale electronice;

- rețeaua Domint, pentru control civil, cu o subramură ce cuprinde rețeaua agenților secreți NSA. Acești agenți au, legal, deplină libertate de acțiune, totul la un cost extrem de redus, datorită tehnologiilor de vârf pe care se sprijină NSA.

 

Noi ne vom ocupa îndeosebi de rețeaua Sigint.

 

Tehnici de supraveghere discretă

 

Rețeaua Sigint a luat ființă încă de la înființarea NSA, sub impulsul uluitoarelor tehnici secrete de control asupra interfeței câmpurilor electrice și magnetice.

Această rețea se bazează pe echipamente digitale cu structură celulară, care depășesc cu cel puțin 15 ani cercetările laice în domeniul electronicii și care permit controlul absolut al întregii game de unde electromagnetice (EMF).

 

Ne vom ocupa de două dintre aplicațiile Sigint, ambele create cu scopul obținerii ilicite de informații.

 

a) Prima aplicație Sigint pe care o vom aminti se referă la capacitatea Agenției Naționale de a supraveghea absolut orice computer de pe teritoriul SUA, fie el conectat sau nu la o rețea interactivă gen Internet. Echipamentul electromagnetic secret al NSA poate decela emisiile de radio-frecvență care provin de la circuitele electronice ale calculatoarelor personale. Aceste emisii sunt filtrate cu dispozitive speciale, eliminând influența cauzată de monitoarele PC sau de celelalte anexe ale computerului. Totalul semnalelor obținute în urma filtrării reprezintă starea exactă a circuitului electronic al PC-ului, respectiv a memoriei acestuia. Decodificând apoi aceste semnale după un algoritm special, se obține copia exactă a memoriei computerului, cu absolut toate datele conținute. Astfel, NSA este în măsura de a deține un control riguros al tuturor informațiilor digitale stocate în computerele din SUA.

În plus, echipamentul special de la Fort Meade poate genera unde RF codificate, care provoacă rezonanța circuitelor computerului vizat, distrugându-i toate datele. Cu alte cuvinte, NSA se poate conecta la orice computer din SUA, în scopul extragerii datelor și a intervențiilor de tip război computerizat.

 

b) Ne vom ocupa acum de cea de-a doua aplicație Sigint, cea pentru care am făcut, de fapt, lunga noastră introducere despre războiul nevăzut.

John St. Claire Akwei a dezvăluit că prin intermediul tehnicilor de modelare a câmpurilor electromagnetice, NSA deține astăzi controlul, inclusiv asupra câmpului bio-electromagnetic uman. Acest câmp, detectat de la distanță, creează posibilitatea supravegherii non-stop a oricărui om, oriunde s-ar afla el. Captatoarele de emisii electromagnetice sunt îndreptate îndeosebi asupra energiilor eliberate de activitatea neuronală a creierului. Echipamentele speciale NSA pot astăzi codifica și decodifica aceste emisii de energie encefalică, citind de la distanță activitatea electrică a creierului.

Tehnicile de control și supraveghere a emisiilor electromagnetice encefalice sunt denumite RNM (Remote Neural Monitoring) - monitorizarea neuronală de la distanță - și EBL (Electronic Brain Link) - contact encefalic electronic. Aceste tehnici erau în plină evoluție în anii 50, pe vremea programului MKULTRA, și cuprind investigarea și controlul neurologic al radiațiilor  electromagnetice generate de encefal. Oficial, denumirea folosită de NSA pentru aceste cercetări este aceea de "Tehnici de Investigare a Informației Radiative". Aceast㠓Informație Radiativ㔠este definită discret drept "informație provenind de la surse de emisie spontană a undelor EM din mediu, altele decât radioenergia și exploziile nucleare".

Aceste tehnici se bazează pe cartografierea precisă a regiunilor encefalice cu activitate de interes vital: centrul de mișcare, centrul vorbirii, al gândirii și regiunile scoarței responsabile de sensibilitatea optico-acustică și tactilă. Astfel, din motive de securitate națională, NSA deține deja o bogată arhivă cu hărțile electroencefalografice a mii de americani.

Care este scopul acestor cartografieri? Tehnica de investigare encefalică se bazează pe detectarea energiilor encefalice stimulante ale scoarței, energii emise cu o frecvență continuă, cuprinsă între 3-50 Hz, la o putere de 5mW. Orice gând, orice comandă de mișcare, orice imagine acustico-optică creează o activitate neuronală specifică, generând vârfuri de emisie specifice. Cu ajutorul unui algoritm de decodificare a acestor reprezentări  specifice, se obțin pe computer toate informațiile generate de scoarța cerebrală, traduse mai apoi, prin decodoare speciale, în gânduri vorbite și imagini audio-video vizualizate pe un monitor TV. Cu alte cuvinte, se folosește același principiu ca pentru sustragerea de informații din computer.

Totodată, tehnicile RNM și EBL au posibilitatea de trimitere, prin intermediul unor emisii de unde electromagnetice codificate, a semnalelor audio-video sau a comenzilor de mișcare direct pe centrii de pe scoarță, evitând organele de simț și nervii optico-acustici. Aceste imagini se pot codifica transmițându-se sub forma unui scenariu, îndeosebi în timpul somnului de tip REM (Rapid Eye Movement, o etapă a somnului, caracterizată de mișcări foarte rapide ale globilor oculari) al subiectului, influențându-i întregul comportament. Astfel, cele două tehnici formează împreună un sistem perfect de supraveghere/ influențare a vieții umane, subiecții devenind simpli "Zombi telecomandați".

 

Etape de lucru

 

1) Prin intermediul RNM, sunt monitorizate frecvențele specifice scoarței cerebrale a subiectului. De regulă, frecvențele uzuale sunt:

Regiunea encefalică/Frecvențe bioelectrice

- centrul de mișcare - 10 Hz

- regiunea acustică - 15 Hz

- regiunea optică - 25 Hz

- regiunea tactilă - 9 Hz

- centrul gândirii - 20 Hz

 

Odată obținută această cartografie, se poate deține controlul asupra persoanei respective. Trebuie menționat că valoarea frecvenței bioelectrice de intrare/ieșire a unei persoane este unică. Nu se poate transmite un semnal în creierul uman decât prin folosirea frecvenței specifice acelei persoane.

- va urma -

 

2) Apoi cu ajutorul tehnicii EBL se realizează contactul de la distanță între echipamentul NSA și creierul uman, putându-se citi gânduri vorbite și înregistra toată activitatea acustică-optică a individului.

Totodată i se pot transmite în creier comenzi de mișcare sau imagini audio-video. În plus, Electronic Brain Link poate realiza contactul bidirecțional nu numai computer-creier, ci și contact inter-cerebral. Această metodă este folosită îndeosebi de agenții Humint pentru a fi în legătură permanentă unul cu altul ori pentru ținerea sub control a persoanelor investigate.

Trebuie să menționăm că tehnica EBL este folosită și de Pentagon în cercetările militare secrete privind aplicațiile contactului encefal-computer pe avioanele de luptă ale US - Air Force.

Înregistrarea procesului John St. Claire Akwei, contra NSA conține și menționări asupra altor tipuri de tehnici pentru influențarea psihicului uman, ca de pildă substanțe chimice cu efect psihologic, ori echipamente speciale de război psiho-electronic.

Vedem așadar că trăim vremurile sfârșitului libertății umane. Demonii au încredințat armele slujitorilor lor fideli, siguri pe josnicia umană care face ca oamenii să-și distrugă semenii cu sânge rece. Omul, cununa creației, este redus la stadiul de număr, un "articol" oarecare dintr-o grămadă de obiecte. Cu adevărat, dragostea multora s-a răcit, vestind vremurile Apocalipsei.

Să nu uităm însă că pentru noi, creștinii, nu viața aceasta este cea dorită. Noi suntem nu din lumea aceasta, ci suntem fii ai Celui care a făcut cerul și pământul. Toate aceste mărturii pe care le-am adus până acum nu trebuie să ne sperie, ci să ne dea aripi spre a dori mai fierbinte mântuirea, deslipindu-ne cu totul de toate deșertăciunile lumii acesteia. De altfel, vremea eliberării noastre se apropie. Stăpânul ne-a spus încă de acum 2000 de ani:

 

" Iată, vin curând și plata Mea este cu Mine

ca să dau fiecăruia după cum este fapta lui.

Și Duhul și mireasa zic: Vino, și cel ce aude să zică: Vino

Și cel însetat să vină cel ce voiește să ia în dar apa vieții.

Cel ce mărturisește acestea zice: Da, vin curând "

(Apocalipsa, 22:12)