ROMÂNIA - A doua Palestină?

 

Aparent bizară, întrebarea ce dă titlul articolului are, așa cum voi demonstra în cele ce urmează, o bază cât se poate de reală. Știu că majoritatea celor care sunt la curent cu evenimentele politice actuale privesc Israelul drept cel mai puternic stat din lume care, prin colosala sa putere financiară și prin cahalurile sale (Guverne oculte evreiești care există în orice Țară), dictează politica statului respectiv conform propriilor sale interese.

Cel mai grăitor exemplu în acest sens este recentul complot sionist - Sexgate - din S.U.A. unde președintele Clinton, amestecându-se în treburile interne ale Israelului, a simțit din plin forța Cahalului din Țara sa, fiind acum adus în situația umilitoare de a fi o simplă marionetă în slujba stăpânilor săi. Pentru majoritatea oamenilor politici, chiar dacă recunosc sau nu, scandalurile sexuale în care a fost implicat Bill Clinton au avut un singur scop - realizarea intereselor israeliene care urmăresc crearea unui Israel Mare, care să se întindă de la Eufrat la Nil.

Un astfel de stat, deși a fost promis de Dumnezeu lui Avraam, nu va putea fi creat, conform afirmațiilor profeților evrei, decât după venirea pe pământ a lui Mesia, care va pune capăt celui de-al treilea război mondial pe care, conștient sau nu, prin umilirea lumii arabe, evreii sunt la un pas de a-l declanșa. Dacă avem în vedere și instabilitatea politico-financiară, în special din Rusia și Asia (realizată prin F.M.I. și Banca Mondială), putem spune că scenariul acestui război, transmis de Dumnezeu profetului Ezechiel, a început să se desfășoare (Ezechiel- cap. 38,39). Este vorba de o alianță formată de Rusia, Țările arabe și Țările asiatice care vor ataca Israelul și America. Pentru a demonstra că Israelul Mare va fi creat după venirea lui Mesia, voi prezenta un mic fragment din lucrarea "Ierusalim!" de Larry Collins și Dominique Lapierre: "Și totuși, în acest carusel al fericirii (fericire generată de decizia Adunării Generale a Națiunilor Unite, din 29 noiembrie 1947, care a împărțit Palestina între evrei și arabi - n.a.) se auzeau și voci nemulțumite. Cu capetele plecate, în sanctuarul întunecos al sinagogii lor, conducătorii sectei evreiești ortodoxe, de un fanatism turbat, Neturei Karta, țineau, de-a dreptul doliu. Pentru acești oameni profund religioși (în prezent ei spijină guvernul condus de Netanyahu - n.a.) care credeau că numai și numai Divinitatea putea porunci întoarcerea evreilor acasă, statul pe care-l sărbătoreau conaționalii lor era o blasfemie: un miracol făurit de mâini omenești, când nu puteau fi permise decât cele dumnezeiești!". Prin venirea lui Mesia, pe lângă crearea Israelului Mare, vor fi soluționate și diferendele dintre evrei, creștini și musulmani, îndeplinindu-se astfel profețiile biblice. Voi da numai două exemple: "Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta (promisiunea făcută de Dumnezeu lui Avraam, n.a.) pentru că ai ascultat de porunca Mea!" (Geneza 22:18). "Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul și cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul Pământului. Domnul oștirilor îi va binecuvânta și va zice: "Binecuvântat să fie Egiptul, poporul Meu și Asiria, lucrarea mâinilor Mele, și Israel, moștenirea Mea!" (Isaia 19:24-25). Formarea Statului Israel, ca și Biblia pe care evreii au dat-o omenirii sunt, la o primă analiză, foarte greu de înțeles. De aceea, foarte mulți oameni ignoră aceste aspecte. Voi da un exemplu: sunt puțini cei care știu că, pentru împlinirea profeției biblice privind prima strângere a evreilor din toată lumea, profeție ce viza crearea statului evreu, fostul prim-ministru al Israelului, Itzac Shamir, "a susținut o alianță cu Hitler, cu Germania Nazistă, contra Marii Britanii" (Bar Zohar, Ben Gourion, Le Prophete armé, Paris, 1966, p.99). Profeții evrei vorbesc de două strângeri laolaltă ale evreilor din toată lumea.

Mulți rabini greșesc crezând că prima stângere a avut loc după ce s-au întors din robia babiloniană unde au fost duși în anul 586 î.Chr. Atunci au fost cei din Babilon, nu din toată lumea. Prima stângere a evreilor din toată lumea avut loc, deci, când s-a creat statul evreu, în perioada 1947-1948, continuând și ulterior. În prezent, știind ce se va întâmpla în Israel, evreii încep să fugă, pregătindu-se pentru a doua strângere din toată lumea. Despre acest eveniment profeții evreilor vorbesc pe larg (ei nu îi prea citesc; preferă Talmudul). Am ales două exemple din Vechiul Testament: "În ziua aceea, vlăstarul lui Isaia (Mesia - n.a.) va fi ca un steag  pentru popoare; neamurile se vor întoarce la El, și slava va fi locuința Lui. În același timp, Domnul își va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămășița poporului Său, risipit în Asiria, în Egipt, în Patros și în Etiopia., la Elam, la Șincar și la Hamat și în ostroavele mării. El va înălța un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniții lui Israel și va aduna pe cei risipiți ai lui Iuda, de la cele patru capete ale Pământului". (Isaia 10:10-12). În versetul de mai sus se vorbește despre o "rămășiță" a poporului evreu.

Din cele care urmează putem deduce unde se va duce majoritatea acestui popor: "Le-am fost un TEMPLU pentru câtăva vreme, în ȚARA în care au venit" (Ezechiel 1:16). Singura Țară din lume în care există un templu identic cu cel descris de profetul Ezechiel este România, templul fiind Casa Poporului. Aspectul delicat al acestei probleme acum începe. Evreii, după cum vom demonstra în continuare, au luat de mult în calcul România ca loc unde să creeze statul evreu, iar mai nou, ca loc de refugiu în caz de război. Cel de-al II-lea război mondial i-a determinat să plece din Țara noastră. În prezent, după ce ne-au acuzat că i-am omorât cu sutele de mii (istoricii și rabinii evrei neagă acest lucru) vor să se reîntoarcă. "Doar" 700.000 de familii. Dacă înainte de război erau 700.000-800.000 și au fost omorâți, cine revendică proprietățile? Morții? Au înviat? Dacă românii i-au omorât, de ce nu se duc în Ungaria, cu George Soros în frunte? De frica anti-semitismului feroce al ungurilor vor să dea Transilvania acestora, doar ca lor să le fie bine. Planul prin care evreii doresc ocuparea României există în arhivele israeliene, XVI, p. 719, 1866. "Dacă voiesc să ne cucerească, n-au decât s-o facă  ... fățis, ca toate națiile, cu arma în mână"- afirma, referindu-se la evrei, marele poet Mihai Eminescu (Scrieri Politice Literare, Ed. Minerva 1905, p. 111). În cazul în care profețiile biblice se vor împlini și, împinși de războiul din Orientul Mijlociu, evreii vor veni în România, ei trebuie să uite Talmudul și să-și citească profeții. Dumnezeul lor este și al nostru. Evreii ne vor fi stăpâni, iar noi, românii, slugile lor. În lucrarea sa "Pericolul ovreesc", J.D. Protopopescu, în 1922, afirma următoarele: "Când venim în lume, moștenim, o dată cu Țara și limba strămoșească, și obligațiunea de a ne apăra naționalitatea.

Nu putem da cu piciorul tuturor sacrificiilor făcute de strămoșii noștri pentru a construi această Țară, oricât de scump ni s-ar plăti acest gest, ci avem datoria de a ne apăra Țara.și naționalitatea cu toată energia de care suntem capabili. Avem, așadar, datoria de a lupta în contra ovreilor, rușilor sau oricărui alt popor care vrea să ne răpească libertatea, fie politică, fie economică. Să ne încordăm forțele fizice și intelectuale și să luptăm fără preget, pentru ca Neamul lui Mihai Viteazul și Ștefan cel Mare să nu devină o turmă de iloți într-o Nouă Plestină". În 1868, treizeci de deputați români, având în fruntea lor pe președintele Camerei, au denunțat Guvernului (expunerea de motive a proiectului de lege contra emancipării evreilor din România a fost publicată în Monitorul Oficial din 1868) și, în același timp, lumii întregi că evreii "încearcă să înființeze în România acel stat evreiesc care ar fi prima realizare a ideilor lor de dominație asupra popoarelor creștine":

Presa vremii din întrega Europă a redat strigătul de disperarea al Poporului Român: "Evreii vor să facă din România, Palestina și din București, noul Ierusalim". În 1913, savantul român dr. N.C. Paulescu, cel care a fost privat de primirea premiului Nobel pentru medicină în urma descoperirii insulinei, afirma în lucrarea "Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria" următoarele: "România, cu pământul ei excesiv de fertil și cu locuitorii ei buni, blânzi ca niște miei și, mai ales, naivi ca niște copii, este un fel de El Dorado (Țară de aur) care ar constitui o pradă bogată, un adevărat Rai pământesc pentru poporul lui Israel". Dezvăluirea planurilor de ocupare a României i-a atras furia evreimii, fiind, prin toate mijloacele, împiedicat să primească Premiul Nobel. Tot doctorul N. Paulescu afirma că, în lucrarea lui L. Chabauty, "Les juifs, nos maîtres" sunt scrise următoarele: "De vreo 30 de ani, adică de pe la 1850, evreii caută să-și creeze acest centru național, această Țară israelită, în provinciile danubiene, astăzi regatul României".

Deși pare depășită de realitatea istorică, problema înființării unui stat evreu în România este mai aproape de împlinire ca niciodată. În cele 9 lucrări pe care le-am scris, în ciclul "Lumi paralele", am expus, pe larg, confruntarea dură care a existat de mii de ani între evreii mondialiști și cei naționaliști. Aceștia din urmă, care au dorit și au reușit să înființeze Statul Israel în teritoriul promis de Dumnezeu lui Avraam, merită toată stima celor care au citit și au înțeles profețiile Vechiului și Noului Testament. Celorlalți, "mondialiștilor", le amintesc cuvintele profeților: "De te voi uita, Ierusalime, usucă-mi-se dreapta și lipească-mi-se limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aminti de tine, Sion"."Mondialiștii" sunt acei evrei care consideră că Țara lor e aceea în care se simt bine. Sunt "lipitorile" care o sug, până nu mai rămâne nimic din ea.

Încercând să fac o sinteză a acestor aspecte, lucru destul de greu, dar absolut necesar pentru o analiză obiectivă și lucidă a intențiilor unor evrei față de Poporul Român, am avut norocul să o găsesc excelent realizată în revista "Atac la persoană", de către redactorul-șef al acesteia, domnul Dragoș Dumitriu, sub titlul "O acțiune mondială concertată - Lichidarea lui Netanyahu și a Israelului" (9 februarie 1998). Înainte de a prezenta câteva fragmente din acest articol, țin să menționez faptul că am fost profund indignat citind pe prima pagină a revistei "Atac la persoană" (din 14 septembrie 1998) următoarele: "Sfidând Constituția Țării noastre și drepturile omului, Comunitatea Evreiască din România cere ca revista noastră să fie interzisă. În acest timp, imaginea ne este compromisă, în toată lumea, prin agenții internaționale de presă și canale de Televiziune care transmit date mincinoase despre "Atac la persoană".

În continuare, voi prezenta fragmentele menționate din articolul redactorului-șef Dragoș Dumitriu: "Criza politică din Orientul Mijlociu este cea mai periculoasă etapă a sfârșitului de mileniu. Practic, s-a ajuns la confruntarea ideilor și conceptelor materializate, de trei milenii, prin societăți progresiste, ierarhice și discrete. Încă de la formarea acestor societăți, poporul israelit s-a împărțit în două curente ultraantagonice, ce își continuă, și astăzi, atât existența cât și nemiloasa confruntare. Unul din curente susține supremația evreiască mondială, cu sprijinirea elementelor evreiești din fiecare Țară, conform principiului "Ubi bene, ibi patria", negând, practic, dependența evreilor de pământul lui Iacov-Israel. (Aceștia vor desființarea revistei "Atac la persoană" și consideră România pământul pe care trebuie să-l cucerească - n.a.).

Celălalt curent, deosebit de vitregit de-a lungul istoriei, are ca doctrină "Eretz Israel"- Pământul lui Israel. Anume, crearea statului israelit pe vechile teritorii biblice, ca stat independent. Puternic susținut financiar și politic, primul curent, mondialist, a dorit crearea puterii evreiești oriunde în afara Israelului. Astfel, evreii mondialiști domină America, Franța, Africa de Sud ș.a. Crearea statului evreu s-a format sub imperiul unei strategii diabolice, anume din dorința de a crea statul care, în scurt timp, să fie distrus de vecini - arabii. Se împușcau doi iepuri, se dădea o lovitură cumplită curentului pro-statal, naționalist, și se crea o aură de victimă tuturor evreilor, aură de care aveau să profite, ca și după războiul mondial, "mondialiștii" din America și Franța.

Nimeni nu și-a închipuit, însă, puterea de rezistență și credință în destin a evreilor. Nici puterea anteică a pământului lui Israel. În fond, n-au crezut nici în destin, nici în scrierile sfinte ... Ultimele incidente, al căror subiect este Benjamin Netanyahu, dovedesc clar că S.U.A. și Occidentul îi vor sfârșitul, cât mai rapid, vajnicului om de stat israelit ... marile puteri influențate de "mondialiști" sunt hotărâte să îl lichideze pe Netanyahu și, cu aceasta, chiar spiritul naționalist israelian. Ținta ulterioară: statul Israel! O jertfă de sânge închinată aurului."

Articolul "Antisemitismul la el acasă ..." publicat în revista "România Mare" din 25 septembrie 1998, de către domnul Paul Suditu (sugerez celor care nu l-au citit să facă acest lucru), mă determină să fac unele comentarii.

Deși pare mai aproape decât oricând, crearea statului evreu în România nu se va produce, deoarece evreii au acum Țara lor. Contestat de mulți rabini, evenimentul formării statului Israel a fost prezis de profeți: "În vremea de apoi, vei merge (coaliția ruso-arabă, căreia i se vor alătura și Țările din Orientul Îndepărtat - n.a.) împotriva Țării ai cărei locuitori, scăpați de sabie (suferințele îndurate de evrei din anul 70 d. Chr. până la crearea statului Israel - n.a.), vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel care multă vreme fuseseră pustii" (Ezechiel 38:8). Unirea forțelor naționaliste din România și viitorul război mondial vor împiedica destrămarea Țării noastre, deși contextul politic actual este aproape identic cu cel din 1940, când mai multe partide politice "sinucigașe", în primul rând P.N.Ț., grupate în jurul regelui nebun Carol al II-lea, cum l-a denumit filosoful Nae Ionescu, au acceptat sfârtecarea granițelor României Mari, fără ca Poporul Român să fie consultat și fără să se tragă un singur glonte. Și atunci evreii urmăreau crearea statului lor în România. Acum au un stat pe care, cât de curând, vor trebui să-l apere. C. Lazarovici, din Tel-Aviv, care a insultat grav Poporul Român, afirmă că N. Ceaușescu a trebuit să moară  fiindcă n-a respectat angajamentul față de evrei, refuzând să se mai împrumute de la F.M.I., Banca Mondială etc. Lipsa de judecată și vederea îngustă a acestui evreu mondialist nu pot concepe consecințele dezastruoase ce se vor abate asupra statului Israel din cauza acestor organisme financiare. Recent (21 septembrie 1998), academicianul Leonid Abalkin, consilier principal al noului prim-ministru al Rusiei, Evgheni Primakov, declara următoarele: "Dacă în Rusia va veni la Putere o dictatură, atunci vinovat va fi numai directorul F.M.I.. Michel Camdessus". Așa se va face coaliția ruso-arabă. Probabil, C.L. va părăsi orașul Tel-Aviv când va începe conflictul și va veni în România să-și scape pielea, la fel ca mulți alți evrei care, doar în sectorul 4 din București, au umplut cutiile poștale ale blocurilor cu oferte, de genul: "Cumpărăm imobile pentru cetățenii români stabiliți în străinătate". Pentru cei interesați, firma se numește Ruset & Avram International Trad. Inc. S.R.L. C.L. greșește grav susținând că evreii (de teapa lui) "vor injecta populația cu SIDA". Au și făcut-o. Informații la: ziaristul italian Mino Damato, care conduce Fundația "Bambini in emergenza", dr. Cristian Apetrei - Laboratorul de Virusologie din Iași și prof. dr. Ioan Tănșanu de la spitalul Sf. Spiridon din Iași. Aceștia au dovezi clare și au atras atenția opiniei publice, dar degeaba. Reamintesc că prin Ordinul M.S. 1349/13.07.1995, fundația masonică Rotary s-a ocupat de vaccinarea copiilor. Nu o incriminez. Ar trebui să se facă cercetări. Spre satisfacția lui C.L.. nu le face nimeni. C.L. susține că "România este grădina evreilor și acolo vom făuri noul stat Israel". România nu va fi niciodată grădina evreilor, dar Israelul, din cauza mondialiștilor, va fi sigur mormântul evreilor. Din nefericire pentru ei, majoritatea nevinovați, evrei naționaliști, nu trădători ai religiei iudaice precum C. Lazarovici, vor plăti cu viața greșelile "semenilor" lor. Vor muri cu gândul la Israelul Mare pe care, conform profeților Vechiului și Noului Testament, la sfârșitul Armaghedonului, îl vor dobândi: "Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite ... În toată Țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, iar cealaltă treime va rămânea. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc, și o voi curăți cum se curățește argintul, o voi lămuri (scoaterea din cap a ideilor mondialiste - n.a.) cum se lămurește aurul" (Zaharia 14:2 și 13:8-9). Până la "lămurirea" evreilor, românii ar trebui să țină cont de cuvintele lui Simion Mehedinți: "Ori ne ridicăm pe planul Istoriei, alături de națiile care au ajuns pe treapta cea mai înaltă, lipindu-ne de pământul nostru prin folosirea intensă, dar prevăzătoare a tuturor izvoarelor de energie națională, ori vom fi fără doar și poate întrecuți de alții și eliminați dintre propriile noastre hotare."

"Numai noi, evreii, suntem în măsură să decidem cine să conducă România, pentru că numai nouă ne-a dat Dumnezeul lui Israel această putere supremă". Astfel delirează prin Tel-Aviv Cezar Lazarovici. Alți mondialiști (nu merită să-i denumensc evrei deoarece aș insulta statul Israel) etalează aceeași patologie în România, sau chiar prin înalte foruri mondiale, unde se pune la cale federalizarea  României, în timp ce, culmea sfidării, tot românii sunt acuzați de antisemitism. Cel mai recent exmplu este al ziaristului Mihai Antonescu, de la săptămânalul "Atac la persoană" care, pentru un pamflet de 5 rânduri, riscă o pedeapsă maximă de 5 ani închisoare. Perspectiva exodului masiv din Israel în România, în cazul izbucnirii unui conflict armat, îi determină pe mondialiști să ia, preventiv, măsuri dure împotriva presei din România. Să nu creadă C. L. și Brucan (citat de C. L.) că din 20 de milioane de "români proști" nu se va găsi o mână de români adevărați care să-i trezească pe mondialiști la realitate - realitatea statelor naționale și unitare, de exemplu Israelul Mare și România Mare. Acestor evrei internaționaliști, mai corect spus TRĂDĂTORI AI STATULUI ISRAEL, le voi transmite câteva puncte de vedere ale domnului Michael Shapiro, membru activ al comunității evreiești din New York, avocat, compozitor și scriiitor care, în excelenta lucrare "Mândria evreiască", afirmă următoarele: "Evreii ar trebi să fie mândri de moștenirea lor. Cel mai adesea nu sunt. Mulți evrei, mai ales în America, vor să fie precum ceilalți. Mai bine să fie simpli cetățeni ai Țării lor, participanți la marele experiment social al națiunii și invizibili pentru curioși, decât să fie pur și simplu evrei ... LAUDA DE SINE nu este un substitut pentru înțelegerea minunatelor dogme ale gândirii iudaice ... Ierusalimul a fost întotdeauna un LOC DE ÎNTOARCERE, nu de părăsire ... Pacea din Orientul Mijlociu n-ar trebui să fie atât de iluzorie pentru popoare cu origini comune ... Dacă trebuie să existe un sfârșit al antisemitismului și al prejudecății evreilor contra creștinilor, aceasta se va întâmpla când evreii și creștinii vor recunoaște că religiile lor se trag din aceleași rădăcini... Să fii evreu nu înseamnă să ai doar o relație de supunere cu Dumnezeu. Mândria evreiască, în cel mai bun sens, presupune CUNOAȘTEREA PORUNCII DATE POPORULUI IUDAIC DE  ALEGE CU ÎNȚELEPCIUNE CEEA CE ESTE BUN, NU DOAR ÎN FAVOAREA LOR ÎNȘIȘI, CI PENTRU ÎNTREAGA UMANITATE".